góra strony

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Shift + 1
 • Jak korzystać z BIP: Shift + 2
 • Menu Przedmiotowe: Shift + 3
 • Menu Podmiotowe: Shift + 4
 • Mapa Witryny: Shift + 5
 • Przejdź do treści strony: Shift + 6

Zgłoszenie informacji o wytworzonych odpadach powstałych z wypadków (OS-08)

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • zgłoszenie informacji o wytwarzanych odpadach powstałych w wyniku wypadków
 • Przedłożenie informacji o wytworzonych odpadach i sposobach gospodarowania nimi, która powinna zawierać:
 • wyszczególnienie ilości i rodzaju odpadów powstałych w wyniku awarii, wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów powstałych w wyniku awarii,
 • opis dalszego sposobu gospodarowania tymi odpadami.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Kępnie ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Złożenie dokumentów: Biuro Podawcze pok. 3 (parter) w godzinach 7:30 – 16:30

Odbiór dokumentów: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. 109, I piętro, w godzinach pracy urzędu

Wszelkie informacje w sprawach związanych z wnioskiem można uzyskać pod nr telefonu tel. (062) 78 28 918 e-mail:

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

W momencie zgłoszenia.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Przyjęcie zgłoszenia.

OPŁATY

Brak.

TRYB ODWOŁAWCZY

Brak.

DODATKOWE INFORMACJE

Brak.

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012  r. o odpadach - art. 101 ust.1 /Dz. U. z 2013 r., poz. 21/

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2013-09-02 r.

Redakcja strony: Zgłoszenie informacji o wytworzonych odpadach powstałych z wypadków (OS-08)Rejestr zmian strony

Drukuj Liczba odwiedzin: 868

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl